Emprenye Yöntemleri

Emprenye Yöntemleri Nelerdir?

Emprenye yöntemleri ana başlık olarak iki kategoriye ayrılır.

Emprenye Yöntemleri Birinci Yöntem

Basınç uygulanmadan Emprenye işleminin uygulanması.

Bu işlem de kendi içinde dört kategoriye ayrılır.

  1. Fırça ile sürme: Ahşaba uygulanacak olan kimyasal maddelerin fırça yardımı ile yüzeysel olarak sürülerek ahşabın kaplanması işlemidir.
  2. Püskürtme: Ahşap üzerine uygulanacak kimyasalın bir kompresör yardımı ile ahşabın yüzeyine püskürtülmesi ile gerçekleştirilen işlemdir.
  3. Uzun ve kısa vadeli daldırma: Kimyasal maddenin içerisine ahşabın kısa süre yada uzun süre daldırılarak ahşabın kimyasalı emmesinin sağlanması işlemidir.
  4. Sıcak soğuk tank yöntemi: Bu metod, basınç uygulamasını gerektirmeyen emprenye yöntemlerindendir. Emprenye maddesi olarak kreozot ve suda çözünen emprenye tuzlarının çözeltileri kullanılmaktadır. Bu metodda, hava kurusu rutubet derecesine kadar kurutulmuş ağaç malzeme üstü açık bir emprenye kazanında bulunan sıvı haldeki emprenye maddesi içerisinde ısıtılmakta, daha sonra belirli bir süre soğuk emprenye maddesi içerisinde bırakılmaktadır. Metodun esasını; emprenye maddesinin, sıcaklık dereceleri farklılığı nedeniyle kendiliğinden çeşitli derecelerde basınçlar oluşturması ve bu basınç yardımıyla emprenye maddesinin ağaç malzeme içerisine derin bir şekilde girebilmesi oluşturmaktadır. Emprenye sıvısının sıcak ve soğuk haldeki sıcaklık farkları ne kadar büyük olursa, odunun içerisindeki hava basıncı ile sıvı içerisindeki fark o kadar az olmaktadır.Sıcak ve soğuk tank metodu üç şekilde uygulanabilir:
    1. İki emprenye kazanı kullanılmaktadır. İçerisinde sıcak emprenye maddesi bulunan kazanda ısıtılan ağaç malzeme, ikinci kazan içerisindeki soğuk emprenye maddesine batırılmalıdır.
    2. Yalnız bir emprenye kazanı kullanılmaktadır. Ağaç malzeme önce sıcak emprenye maddesi içinde ısıtıldıktan sonra, sıcak emprenye maddesi bir motopomp tulumba ile boşaltılmakta, bunun yerine kazana soğuk emprenye maddesi doldurulmaktadır.
    3. Yine bir emprenye kazanından faydalanılmakta, ağaç malzeme emprenye maddesi içerisinde ısıtıldıktan sonra, aynı kazanda soğumaya terkedilmektedir.

Emprenye Yöntemleri İkinci yöntem ise

Vakum – Basınç kullanılarak Emprenye işleminin uygulanması.

Bu işlem emprenye yöntemleri arasında en etkili ve maliyet olarak diğerlerinden daha ekonomik olan yöntemdir. Basınç ve vakum miktarı ayarlanabildiği için ahşaba istenilen miktarlarda nüfuz etmesi sağlanabilmektedir. Bu işlem uygulanmadan önce ahşabın içinde barındırdığı nem oranı %30 – %20 Aralığında olması gerekmektedir. İşlem uygulandıktan sonra ahşap 7 gün dinlendirildikten sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Dinlendirme sürecince uygulanan kimyasal maddelerin ahşabın lifleri tutunması sağlanır. Bu işleme FİKSASYON denmektedir.

Emprenye nedir?  Öğrenmek için Emprenye nedir? Sayfamızı yada Wikipedia Sayfasını inceleyebilirsiniz.

Emprenye Yontemleri
Emprenye Yontemleri
Emprenye Yontemleri